Camponotus renggeri

560,00
Camponotus renggeri

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 6000 w
Development speed: medium

Size:
Queen: 14-16 mm
Workers: 5-8 mm
Majors: 8 - 12 mm
Color: dark-brown, body brown-orange

Nutrition: Insect food (Cockroaches, Crickets), Syrup (Water/Honey with Water (4:1/3:1/2:1 ratio)), Fruit, Vegetables, Jelly, Cooked Chicken without Salt.

Humidity: Arena: 40-60% Nest: 50-60%
Arena: 22 - 28 ° C Nest: 22 - 26 ° C

Species feature: beautifully colored Camponotus

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete.
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP