Brachymyrmex laevis

390,00
Brachymyrmex laevis

Size:
Queen: 3-5mm
Worker: 1-2mm

Colony type: Polygyny
Colony size: several thousand individuals
Development speed: fast.

Colour: brown-black

Nutrition: Insect food (Cockroaches, Crickets), Syrup (Water/Honey with Water (4:1/3:1/2:1 ratio)), Fruit, Vegetables, Jelly, Cooked Chicken without Salt.

Humidity: Arena: 60 - 80% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 25 - 35°C Nest: 22 - 26°C

Species feature: very small ants, form large colonies with many queens.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP