Camponotus acvapimensis

325,00
Camponotus aberrans

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 5000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 12 - 13mm
Workers: 5 - 8mm
Majorów: 8 - 10mm
Color: black-brown

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: arena: 22 - 30 ° C. Nest: 21-25 ° C

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP