Acromyrmex octospinosus

750,00

Acromyrmex octospinosus


Colony type: Monogyny

Colony size: up to 20,000 w.

Development speed: fast


Size:

Queen: 12-14mm

Workers: 3-9 mm

Majorów: 10-15 mm

Color: reddish brown


Nutrition: plant leaves / own fungus.

Possible fodder plants are: blackberries, raspberries, roses, boxwood, elderberry, linden, wild grapevines, as well as apples, oranges, bananas, grapes, and in extreme cases, oatmeal.


Arena humidity: 40-70%, nests: 80-90%

Arena temperature: 21–30 ° C, nests: 22–27 ° C


Feature of the species: They like to run away, cut leaves, they are known to the whole world for their individuality.


Recommended nests for breeding: glass boxes

Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / E-mail
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr. domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP