Camponotus lasiselene

220,00
Camponotus lasiselene

Colony type: Monogyny
Colony size: 5,000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 7.5-10mm
Workers: 3.5–5 mm
Majorów: 4-6
Color: The body is dark gray, the abdomen is shiny

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 30-50% Nest: 50-60%
Temperature: Arena: 21 - 30 ° C Socket: 21 - 28 ° C

A feature of the species: a small camponotus, it lives in wood

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / E-mail
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr. domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP