Camponotus aeneopilosus

630,00
Camponotus aeneopilosus

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 5000 w.
Development speed: fast

Size:
Queen: 14 - 16mm
Workers: 6 - 9mm
Majorów: 8 - 12 mm
Color: black

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 21-35 ° C, Nest: 24-28 ° C

Feature of the species: beautiful African Camponotus, has long legs, looks very similar to the runner ants (Cataglyphis), they lift their abdomen up when fishing.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete.
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / E-mail
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr. domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP