Solenopsis fugax Multi Q

170,00
Solenopsis fugax

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 100,000 w.
Development rate: fast

Size:
Queen: 6-8 mm
Workers: 1.5-2.5 mm
Color: yellow

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 50 - 60%, Nest: 70 - 90%
Temperature: Arena: 22 - 28 ° C, Nest: 20 - 24 ° C

Feature of the species: they live in huge colonies underground, rarely come out on the surface, they steal the offspring of other ants.

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete, earth, cork.
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / Email
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP