Myrmecia nigrocincta

1850,00
Myrmecia nigrocincta

Colony type: Monogyny / sometimes polygyny
Colony size: up to several hundred workers
Development rate: medium

Size:
Queen: 18 - 22 mm
Workers: 15–21 mm
Color: dark red, black belly, strong, sickle-shaped jaws.

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), fruit, syrup.

Humidity: Arena: 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 21 - 30 ° C Socket: 22 - 26 ° C

Feature of the species: they have a sting, they have perfect eyesight, they can jump.

Recommended nests for breeding: gypsum, aerated concrete.
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / E-mail
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr. domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP