Pheidole dugasi

380,00
Pheidole dugasi

Colony type: Polyginia
Colony size: up to 50,000 w
Development speed: fast

Size:
Queen: 11-13 mm
Workers: 4,5–6 mm
Majorów: 8 - 12 mm
Color: dark

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 50 - 70% Nest 70 - 80%.
Temperature: Arena: 25 - 28 ° C Socket: 21 - 26 ° C

Feature of the species: one of the largest Pheidole. Have massive workers and majors.

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete.
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP