Camponotus festinus

540,00
Camponotus festinus

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 10,000 w.
Development speed: fast

Size:
Queen: 19-22 mm
Workers: 7 - 11 mm
Majorów: 10 - 18 mm
Color: black head and back, black abdomen with brown stripes. brown belly

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena 50 - 70% Nest: 60 - 80%
Temperature: arena: 21 - 31 ° C. Nest: 24-28 ° C

A feature of the species: a large ant with beautiful coloration

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete.
Click to order
Total: 
Wasze zamówienie
Imię / Name
Poczta electroniczna / mail
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr domu. Kod pocztowy. Miasto. / Street, house number. Post office code. City. Country.
Dostawa
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Delivery Policy
Przed zakupem przeczytaj wszystkie zasady dotyczące zwrotów i gwarancji!
Please read all return and warranty policies before purchasing!
PROMO CODE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności
Payment method
MY TOP