Camponotus nicobarensis

89,00
Camponotus nicobarensis

Colony type: Polygyny
Colony size: 5,000-20,000 w.
Development speed: very fast

Size:
Queen: 11-14mm
Workers: 5-7 mm
Majorów: 8 - 10 mm
Color: Red-orange mixed with black

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 21 - 35 ° C Socket: 24 - 28 ° C

Feature of the species: Quite a shy species. Usually, ants avoid skirmishes, but in case of danger they fiercely defend their nests.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Imię / Name
Poczta electroniczna / Email
Numer kontaktowy / Contact number
Dane do wysyłki / Delivery details
Ulica, nr domu / Street, house number
Dane do wysyłki / Delivery details
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Dodatkowy komentarz / Additional comment
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP