Camponotus nossibeensis

860,00
Camponotus nossibeensis

Colony type: Moniginia
Colony size: 3000-5000 w.
Development speed: very fast

Size:
Queen: 15-17 mm
Workers: 6.5–9 mm
Majors: 10 - 13 mm
Colour: Black, the whole body is covered with golden hair

Nutrition: Insect food (Cockroaches, Crickets), Syrup (Water/Honey with Water (4:1/3:1/2:1 ratio)), Fruit, Vegetables, Jelly, Cooked Chicken without Salt.

Humidity: Arena: 30 - 50% Nest: 40 - 60%
Temperature: Arena: 21 - 35° C Nest: 24 - 28° C

Species feature: Ants covered with very dense golden hairs

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete.
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP