Myrmelachista hoffmanni

410,00
Myrmelachist hoffmanni

Cologne type: Monoginia
Cologne size: up to several hundred workers
Development speed: fast

Size:
Queen: 6.5 - 7.5 mm
Workers: 3.5 - 6 mm.
Color: black and brown

Nutrition: food insects (cockroaches, crickets), fruit, syrup.

Humidity: Arena: 30 - 50% nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 21 - 28 ° C Nest: 22 - 26 ° C

Feature of the species: Small ants, live in wood

Recommended nests for breeding: gypsum, aerated concrete, wooden, acrylic.
See also
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP