Acanthomyrmex mizunoi

250,00

Acanthomyrmex mizunoi


Colony type: Polyginia

Colony size: up to 1000 w.

Development rate: medium


Size:

Queen: 4-6 mm

Workers: 3-4 mm

Majorów: 5 - 8 mm

Color: brown-red


Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.


Arena humidity: 50-70%, nests: 70-90%

Arena temperature: 24–30 ° C, nests: 22–27 ° C


Feature of the species: Usually in a colony there are 1-3 mothers, Soldiers larger than queens and have a huge head disproportionate to the body.


Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.

Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP