Pogonomyrmex rugosus

400,00
Pogonomyrmex rugosus

Colony type: Monogyny
Colony size: Up to 10-15 thousand individuals.
Development rate: medium.

Size:
Queen: 10-12mm
Workers: 5-7 mm
Color: Dark Brown, dark orange abdomen.

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), seeds.

Humidity: Arena: 40-60% Nest: 50-60%
Temperature: Arena: 24 - 29 ° C Socket: 22 - 26 ° C

Feature of the species: They have a sting - the sting of this ant is considered to be one of the most powerful (level 3 according to the Schmidt Index).

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete. It is necessary to maintain a humidity gradient, some chambers must be constantly dry.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP