Formica cunicularia

60,00
Formica cunicularia

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 10,000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 8-11mm
Workers: 4-6 mm
Color: rusty chest, dark gray belly and head

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 30 - 50%, Nest: 50 - 60%
Temperature: Arena: 22 - 28 ° C, Nest: 21 - 24 ° C

Feature of the species: Collects honeydew on aphid colonies

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete, earth, cork.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP