Leptogenys diminuta

390,00
Leptogenys diminuta

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 400 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 10-12mm
Workers: 10-12 mm
Color: Black

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), fruit.

Humidity: Arena: 50 - 70% Nest: 60 - 80%
Temperature: Arena: 22 - 28 ° C Socket: 21 - 24 ° C

Feature of the species: aggressive ants, very fast.

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP