Tetramoirum caespitum

25,00
Tetramoirum caespitum

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 50,000 w.
Development speed: fast

Size:
Queen: 6-9 mm
Workers: 2–4 mm
Color: brown-black

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 30-50% Nest: 50-60%
Temperature: Arena: 18 - 28 ° C Socket: 21 - 24 ° C

Feature of the species: aggressive relatively to other ants

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete, earth.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP