Camponotus mitis

180,00
Camponotus mitis

Colony type: Monogyny
Colony size: 1000 w
Development rate: medium

Size:
Queen: 15-17mm
Workers: 5–8 mm
Majorów: 10 - 13 mm
Color: black and brown, workers: black and brown, long legs and elongated head shape, soldiers: black and brown, long legs.

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Area: 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: area: 21-35 ° C Socket: 24-28 ° C

Feature of the species: activity, domination in your environment aggressiveness with the development of the colony and unmatched hunting

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP