Azteca delpini antillana

345,00
Azteca delpini antillana

The very name of the ant is associated with the ancient population of South America. And it is called the Aztecs or similar Mayas.

Colony type: Monogyny
Colony size: several thousand individuals
Development speed: fast.

Rozmiar:
Królowa: 9-12mm
Pracownik: 2,5-3,5 mm
Color: Yellow-brown

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: arena: 60 - 80% Nest: 50 - 70%
Temperature: arena: 25 - 35 ° C Nest: 22 - 26 ° C

Feature of the species: quite aggressive species, very fast.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete, aquarium with plants.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP