Messor ponticus

35,00
Messor ponticus

Colony type: Polyogyny
Colony size: 5,000 w
Development rate: medium

Size:
Queen: 11-13mm
Workers: 4-7 mm
Majorów: 7 - 10 mm
Color: Head and back brown to brownish red.

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), fruits, vegetables, seeds.

Humidity: Arena: 30-50% Nest: 70-90%
Temperature: Arena: 18–30 ° C Nest: 22–23 ° C

Feature of the species: Peaceful ants.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP