Camponotus mutilarius (xiangban)

190,00
Camponotus mutilarius

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 1000 w.
Development rate: slow

Size:
Queen: 13-16mm
Workers: 6-10 mm
Majorów: 9 - 12 mm
Color: Mostly black, with characteristic red-orange spots on the chest and abdomen.

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 40 - 60% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 24 - 30 ° C Socket: 24 - 26 ° C

Feature of the species: aggressiveness with the development of the colony and incomparable hunting

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete, earth.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP