Messor hebraeus

295,00
Messor hebraeus

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 5000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 11-14mm
Workers: 4-7 mm
Majorów: 9 - 12 mm
Color: black abdomen, body and head beautifully stained orange.

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), plant seeds.

Humidity: Arena: 30 - 50%. Port: 50 - 70%
Temperature: Arena: 25-30 ° C. Socket: 24 - 28 ° C.

Feature of the species: Reaper ants

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP