Oecophylla smaragdina

490,00
Oecophylla smaragdina

Colony type: Monogyny
Colony size: 100,000-500,000 w.
Development speed: very fast.

Size:
Queen: 16-22mm
Workers: 4–11 mm
Color: Ants are green in color, chest and legs are light brown, belly may be orange-red.

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Humidity: Arena: 60-80% Nest: 50-70%
Temperature: Arena: 24 - 30 ° C Socket: 24 - 28 ° C

Feature of the species: very aggressive, they build a nest by joining leaves of flowers and trees.

Recommended nests for breeding: gypsum, an aquarium with plants.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP