Camponotus habereri

249,00
Camponotus habereri

Size:
Queen: 14 - 15mm.
Workers: 6 - 9mm.
Major: 10 - 13mm.

Food: Honeydew and insects: like flies, mealworms, mosquitoes and small crickets; also fruits

Humidity: area: 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: area: 21-35 ° C Nest: 24-28 ° C

Hibernation: No, but winter break is recommended at room temperature.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP