Odontomachus monticola

340,00
Odontomachus monticola

Colony type: Polyginia
Colony size: up to 300 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 13-16mm
Workers: 11 - 14 mm
Color: dark brown, orange legs

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), sweet fruit.

Humidity: Arena: 60-70% Nest: 60-80%
Temperature: Arena: 21-30 ° C. Nest: 24-28 ° C

Feature of the species: they have a sting, Thanks to the fast jaws that open 180 degrees, they catch the prey and prevent it from leaving

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP