Colobopsis vitrea

290,00
Colobopsis vitrea

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 1000 w.
Development speed: medium.

Size:
Queen: 8-11mm
Workers: 3 - 7 mm
Color: reddish brown;

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Temperature: Arena: 21-30 ° C; Seat: 21–28 ° C
Humidity: Arena: 30 - 50%; Socket: 50 - 60%

Feature of the species: unusual flat head. They usually live in trees.

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, aerated concrete, wooden
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP