Myopias bidens

720,00
Myopias bidens

Colony type: Gamergat
Colony size: up to several hundred workers
Development rate: medium

Size:
Workers: 9–11 mm
Color: black body and orange legs.

Nutrition: Food insects (cockroaches, crickets), fruit, vegetables, syrup.

Humidity: Arena: 30 - 50% Nest: 50 - 70%
Temperature: Arena: 24 - 30 ° C Socket: 22 - 26 ° C

Feature of the species: they have a sting, this species is very similar to the Stigmatomma (Dracula),

Recommended nests for breeding: gypsum, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP