Proformica nasuta

220,00
Proformica nasuta

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 1000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 9-11
Workers: 3–10 mm
Color: dark brown

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit

Arena humidity: 60-80%, nests: 60-70%
Arena temperature: 22–28 ° C, nests: 20–24 ° C

Feature of the species: calm ants. They have a barrel ant caste that has a huge belly and protects the food in it for the entire colony.

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP