Pseudoponera rufipes

390,00
Pseudoponera rufipes

Colony type: Gamergat
Colony size: up to 300 w.
Development rate: slow

Size:
Workers: 17-20 mm
Color: black

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit

Arena humidity: 60-80%, nests: 60-70%
Arena temperature: 22–28 ° C, nests: 20–24 ° C

Feature of the species: large ants, not very aggressive

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP