Tetramorium guangxiensis

125,00

Tetramorium guangxiensis


Colony type: Monogyny

Colony size: up to 40,000 w.

Development rate: medium


Size:

Queen: 4-6mm

Workers: 3-5 mm

Color: yellow-orange


Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.


Humidity: Arena: 40 - 60% Socket: 60 - 80%

Temperature: Arena: 20 - 28 ° C Socket: 24 - 28 ° C


Feature of the species: Ants are very cautious, secretive. In case of danger, withdraw, but don't panic.


Recommended nests for breeding: acrylic, cork, plaster, aerated concrete.

Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP