Camponotus vanispinus

250,00
Camponotus vanispinus

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 5,000 w.
Development rate: medium

Size:
Queen: 12 - 13 mm
Workers: 4-8 mm
Majorów: 8 - 11 mm
Color: red, abdomen black

Nutrition: Food insects (Cockroaches, crickets), Syrup (Water / Honey with water (ratio 4: 1/3: 1/2: 1)), fruit, vegetables, jelly, cooked chicken without salt.

Arena humidity: 30 - 50%, nests: 50 - 60%
Arena temperature: 18 - 28 ° C, nests: 21 - 24 ° С

Feature of the species: aggressive camponotus

Recommended nests for breeding: acrylic, cork, gypsum, aerated concrete, wooden.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP