Formica cinerea

40,00
Formica cinerea

Colony type: Monogyny
Colony size: up to 10,000 w.
Development speed: medium

Size:
Queen:10-12mm
Workers: 6 - 8 mm
Colour: gray

Nutrition: Insect food (Cockroaches, Crickets), Syrup (Water/Honey with Water (4:1/3:1/2:1 ratio)), Fruit, Vegetables, Jelly, Cooked Chicken without Salt.

Humidity: Arena: 30-50%, Nest: 50-60%
Temperature: Arena: 22 – 28 °C, Nest: 21 – 24 °C

Species feature: Collects honeydew on aphid colonies

Recommended nests for breeding: acrylic, gypsum, aerated concrete, earth, cork.
Zobacz też
Click to order
Wasze zamówienie / Your Order
Total: 
Twoje Zamówienie / Your Order
Ulica, nr. domu / Street, house number
Miasto, Kod Pocztowy / City, Postal Code, Country
Dostawa / Delivery
PROMO CODE
Jeśli masz kod bonusowy, wpisz go tutaj. If you have a bonus code, enter it here
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży, przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

I consent to the processing of personal data for the purposes of the implementation of the Sales Agreement, acknowledge my rights and obligations under the Regulations and confirm that I have read the Privacy Policy
Potwierdzić / Confirm
Payment method
MY TOP