Close
Masz pytania? Napisz do nas!
Akceptuję Warunki korzystania z usługi
Dostawa
InPost
Paczkomat - 9,99 zł.
Kurier - 11,99 zł.
Pobranie - 15,99 zł.
Poczta Polska
Pocztex 48 - 9,99 zł.
Odbiór w punkcie - 8,99 zł.
DHL Parcel Punkty
DHL Parcel Punkty - 9,99 zł.
Punkty
DHL Parcel Polska
DHL Parcel Polska (Kurier) - 9,99 zł.
DHL Parcel Premium (Dostawa na kolejny dzień + kontakt z kurierem, zamówienie do 10:30) - 13,99 zł.
Ekonomiczna dostawa po Europie
Ekonomiczna dostawa - 69,99 zł.
DHL Parcel Europe
DHL Parcel Courier Europe - 109,90 zł.
Realizacja zamówienia

Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do przygotowania zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

W zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

  • anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).
  • Odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Zasady realizacji zamówień Towarów:

Zamówienia wysyłane wyłącznie w Dni Robocze.

Czas realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy jest sumą czasu skompletowania Towarów przez Sprzedawce, przekazania ich do wysyłki i transportu za pośrednictwem Podmiotu realizującego przesyłkę. Liczony jest on od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy i wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych. Powyżej 2 dni dla przesyłek zagranicznych.

Towar jest wysyłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
Jeśli klient nie odebrał paczkę, a przesyłka została do nas zwrócona, klient musi zapłacić za nową dostawę, jak również przesyłkę zwrotną, za ponowną dostawę.
Kontakt
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Wrocław
Telefon: +48 796 220 541
Adres e-mail: ant.on.top.of.formi@gmail.com
© 2018-2021 AntOnTop
All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone