Close
Masz pytania? Napisz do nas!
Akceptuję Warunki korzystania z usługi
Dostawa
InPost
Paczkomat - 9,99 zł.
Kurier - 11,99 zł.
Poczta Polska
Pocztex 48 - 9,99 zł.
Odbiór w punkcie - 8,99 zł.
Ekspresowa dostawa w Europie
Economiczna dostawa - 80 zł.
DHL (Parcel) Kurier - 120 zł.
Jeśli klient nie odebrał paczkę, a przesyłka została do nas zwrócona, klient musi zapłacić za nową dostawę, jak również przesyłkę zwrotną, za ponowną dostawę.
Realizacja zamówienia

Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku Towarów, Sprzedawca niezwłocznie informuje Podwykonawcę o szczegółach zamówienia niezbędnych do koordynacji wysyłki zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

W zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

  • anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).
  • Odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Zasady realizacji zamówień Towarów:

Zamówienia wysyłane wyłącznie w Dni Robocze.

Czas realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy jest sumą czasu skompletowania Towarów przez Podwykonawcę, przekazania ich do wysyłki i transportu za pośrednictwem Podmiotu realizującego przesyłkę. Liczony jest on od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy i wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych. Powyżej 5 dni dla przesyłek zagranicznych.

Towar jest wysyłany przez Podwykonawcę za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
Kontakt
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Wrocław
Telefon: +48 796 220 541
Adres e-mail: ant.on.top.of.formi@gmail.com
© 2018-2021 AntOnTop
All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone
DLA KONSUMENTÓW